Bizi takip edin
|
EN

MATH 154 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Matematik II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 154
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 153 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı tek değişkenli fonksiyonların integrallerini ve uygulamalarını tanıtmak, çok değişkenli fonksiyonları tanımlamak, bu fonksiyonların kısmi türevlerini ve çok katlı integrallerini hesaplamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İntegrasyon tekniklerini kullanarak fonksiyonların belirli ve belirsiz integrallerini çözebilecektir.
  • Has olmayan integralleri ve katı cisimlerin hacimlerini hesaplayabilecektir.
  • Taylor ve Maclaurin serilerinin uygulamalarını etkin şekilde kullanabilecektir.
  • Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Kısmi ve Yönlü türev hesaplarını yapabilecektir.
  • Ekstremdeğer problemlerini çözebilecektir.
  • Çift katlı ve üç katlı integralleri hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste integral alma teknikler ve integral uygulamaları, Taylor ve Maclaurin serileri ve uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, türevleri ve integralleri incelenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yerine yazma metodu Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 5.6, 5.7
2 Kısmi integral alma, rasyonel fonksiyonların integralleri Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 6.1, 6.2
3 Rasyonel fonksiyonların integralleri, ters yerine koyma yöntemi Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Secti on 6.2, 6.3
4 Ters yerine koyma yöntemi, has olmayan integraller Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 6.3, 6.5
5 Dönel cisimler Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 7.1
6 Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor ve Maclaurin serilerinin uygulamaları, çok degiskenli fonksiyonlar Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 9.6, 9.7, 12.1
7 Ara Sınav
8 Limit ve süreklilik Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 12.2
9 Kısmi türevler, gradient ve yönlü türev Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 12.3, 12.7
10 Gradient ve yönlü türev, ekstrem degerler Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 12.7, 13.1
11 Ekstrem degerler. Fonksiyonların sınırlandırılmıs bölgelerdeki ekstrem degerleri Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 13.1, 13.2
12 Fonksiyonların sınırlandırılmıs bölgelerdeki ekstrem degerleri, Lagrange çarpanları Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 13.2, 13.3
13 Kartezyen koordinatlarda iki katlı integrallerin iterasyonu. Kutupsal koordinatlarda çift katlı integraller Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 14.2, 14.4
14 Üç katlı integraller. Üç katlı integrallerde degisken degisimi Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Section 14.5, 14.6
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

R Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018).

ISBN 978-0-13-415436-7

 
 
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
6
24
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.