Bizi takip edin
|
EN

MATH 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlık için Matematik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 108
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Mimarlık öğrencilerinin ileride alacakları teknik dersler için gerekli matematik altyapısını oluşturmak amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonları çözebilecektir.
  • Türev ve uygulamalarını yapabilecektir.
  • Üstel ve logaritmik fonksiyonları hesaplayabilecektir.
  • Belirli integrallerin uygulamalarını yapabilecektir.
  • Vektör fonksiyonlarını ve türevlerini çözebilecektir.
Ders Tanımı Öğrenciler, geometri, trigonometri, farklılaşma, türev uygulamaları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, belirli integraller ve entegrasyon teknikleri, vektörler ve geometrik özellikler dahil olmak üzere çeşitli matematiksel ve geometrik kavramları öğreneceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Düzlemde ve üç boyutlu öklid geometrisinde temel konular: Açılar ve doğrular, üçgenler, Pisagor teoremi, çokgenlerin ve dairelerin alanları, benzerlik, hacim ''Technical Mathematics with Calculus'', by Paul Calter &; Michael Calter, 6th Edition, John Wiley & Sons Publishing,2012.ISBN-13: 978-0470464724 . Chapter 6.1—6.5
2 Dik üçgenler:dik üçgende trigonometri: sinüs, kosinüs ve tanjant, vektörler, uygulamaları, dik olmayan üçgenler ve trigonometri: Genel trigonometrik fonksiyonlar, sinüs ve kosinüs teoremleri ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 P.7
3 Türev, türev kuralları, zincir kuralı ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 2.3, 2.4.
4 Trigonometrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türev ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 2.5, 2.6.
5 Kapalı fonksiyonların türevi, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 2.9, 3.2.
6 Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 3.3
7 Ters trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 3.5, 3.6
8 Belirli intergral ve özellikleri ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 5.4
9 Yerine koyma yöntemi, düzlemsel bölgelerin alanları ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 5.6,5.7
10 Düzlemsel bölgelerin alanları, kısmi integrasyon yöntemi ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 5.7,6.1
11 Rasyonel fonksiyonların integralleri, ters yerine koyma yöntemi ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 6.2,6.3
12 Vektörler, iç çarpım ve izdüşüm ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 10.2
13 Determinant, vektörel çarpım, vektör fonksiyonları ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 10.3,11.1
14 Determinant, vektörel çarpım, vektör fonksiyonları ''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367 Chapter 10.3,11.1
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

''Calculus, A complete course'' by Robert A. Adams, 9th edition, Pearson, 2017.ISBN-13: 978-0134154367

Önerilen Okumalar/Materyaller

''Technical Mathematics with Calculus'', by Paul Calter &; Michael Calter, 6th Edition, John Wiley & Sons Publishing,2012.ISBN-13: 978-0470464724

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
2
12
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.