Bizi takip edin
|
EN

MATH 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematik ve İstatistiğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 107
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, fonksiyonlar, kümeler, matrisler gibi temel matematik kavramlarının temelini oluşturmaktadır. Öğrenciler, sosyal bilimlerde kullanılan matrisler, fonksiyonlar, istatistikler, olasılık, tahmin, hipotez testi dahil olmak üzere çeşitli matematiksel ve istatistiksel kavramları, yöntemleri, ve prosedürleri öğreneceklerdir. Kurs, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin, yönetimsel karar becerilerini geliştirmek için araçlar sağlamaya nasıl hizmet edebileceğini göstermektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kümelerin işlemlerini ve özelliklerini kullanabilecektir.
  • Temel olasılıkları permütasyon ve kombinasyon kullanılarak hesaplayabilecektir.
  • Bir fonksiyonun tanım kümesi ve grafiğini, bir matrisin tersini, transpozunu ve matrisler üzerindeki cebirsel islemleri, lineer denklem sistemlerini çözümleyebilecektir.
  • Örnek uzay, olasılık fonksiyonunun özellikleri, olaylar, ayrık ve bagımsız olaylar, kosullu olasılık, sürekli ve kesikli rasgele degiskenler, olasılık yogunluk fonksiyonu gibi olasılık teorisinin temel bilesenlerini açıklayabilecektir.
  • Beklenen değer ve varyans konularını, binom, normal dağılımlar gibi dağılımları çözümleyebilecektir.
Ders Tanımı Kümeler, fonksiyonlar, matrisler, istatistige giris, veri tipleri ve verileri gruplama, olasılık fonksiyonu, permütasyon, kombinasyon, olasılık hesaplamaları, rasgele degiskenler, beklenen deger ve varyansları, dagılımları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eleştirel düşünme becerileri: tümevarım; tahmin; problem çözme Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Chapter 1)
2 Kümeler; kümelere giris, altkümeler, özalt küme, evrensel küme; küme islemleri, ven seması, bir kümenin tümleyeni, de morgen kuramı, kümenin eleman sayısı, kümelerin uygulamaları, sonsuz kümeler. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Chapter 2)
3 Mantık: İfadeler ve mantıksal bağlantılar; olumsuzlama, ve bileşik ifadeler için doğruluk tablosu; şartlı ve çift yönlü şartlı ifadeler için doğruluk tabloları ; eşdeğer İfadeler; sembolik mantık; Euler diyagramları ve ve Aristo argümanları; anahtarlı devreler. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)
4 Cebir, grafikler ve fonksiyonlar,İşlem sırası; tek değişkenli lineer denklemler, lineer eşitsizlikler, doğrular, bir denklemin grafiği, kesişimler, dik doğru denklemi, bir doğrunun eğimi, bir doğru denkleminin nokta eğim formu,yatay doğru denklemi, bir doğru denkleminin eğim kesme noktası, doğru çiftleri, çakışan doğrular (teorem), paralel doğrular, kesişen doğrular. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5). S Lipschutz, “3000 solved problems in linear algebra”, McGrow Hill.1988. ( Chapter 3 )
5 Lineer denklemlerin çizimi, iki bilinmeyenli lineer eşitsizlikler, kuadratik formül ve ayrıştırma metodu ile kuadratik denklemlerin çözümü S Lipschutz, “3000 solved problems in linear algebra”, McGrow Hill.1988.(Section 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 )
6 Bağıntı ve fonksiyonlar, tanım ve görüntü kümesi, S Lipschutz, “3000 solved problems in linear algebra”, McGrow Hill.1988.( ( Section 9.1 )
7 Fonksiyon grafikleri Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 6.10)
8 Sabit fonksiyonlar, kuadratik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016.(Section 6.10)
9 Olasılığa giriş; teorik olasılık; ihtimaller; beklenen değer; örneklem uzay; olasılıkları belirleme; bir olayın olasılığının özellikleri Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 11.1, 11.2, 11.3, 11.4)
10 VEYA ve VE problemleri, bagımsız olaylar, kosullu olasılık, sayma ilkesi. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 11.5, 11.6, 11.7)
11 İstatistige giris, veri ve örneklem; istatistik ölçümleri Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 11.9, 12.1)
12 Frekans dağılımı, istatiksel grafikler.merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 12.2, 12.3, 12.4)
13 Normal eğri ve normal dağılım. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 12.5)
14 Oylama ve bölüştürme; oylama metodları,oylama kusurları; bölüştürme metodları; bölüştürme metodunun kusurları. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 14.1, 14.2, 14.3, 14.4)
15 Dönemin gözden geçirilmesi.
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016.

ISBN-13:0134112105 

S Lipschutz, “3000 solved problems in linear algebra”, McGrow Hill.1988. ISBN-13:0070380236

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Calculus for Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences” by R.A. Barnett, M.R. Zie gler, K.E. Byleen, Prentice Hall. gler, K.E. Byleen, Prentice Hall.2014,ISBN-13:978-1292062280

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.