Bizi takip edin
|
EN

GENS 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilimsel Düşünme ve Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GENS 207
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin bilim ve bilimin toplumla ilişkisi üzerine eleştirel bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olmaktır. Dersin ilk bölümünde modern bilimin doğduğu dönem genişçe tartışılacaktır. İkinci bölümünde ise bilim tarihinin bir dizi yakın tarihli konusuna odaklanılacaktır. Bu ders, popular bilime ilgi gösteren öğrencilere yöneliktir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders Tanımı Bu ders, bilim ve onu ortaya çıkaran toplum arasındaki ilişkiyi tartışmak üzere tasarlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin sunumu ve ilgili sorular; toplum biçimleri ve teknolojileri
2 Toplum Tipleri ve Toplumların Tekonolojileri / Yali Sorunu Machionis, J. (2017) “Society and Technology” Diamond, J. (1997), Guns, Germs and Steel, Prologue: “Yali’s Question”
3 Sapiens ve Bilişsel Devrim Harari, Y. (2011), Sapiens. A Brief History of Humankind, Part One: The Cognitive Revolution
4 Gıda üretiminin yükselişi ve yayılması Diamond, J. (1997), Guns, Germs and Steel, Part 1&2: “From Eden to Cajamarca” and “The Rise and The Spread of Food Production”
5 Vize
6 Aristotelesçi dünya görüşü, Batlamyus ve Dünya Merkezli Model Ders Notları
7 Kopernik ve Güneş-merkezli Model Gribbin, J. (2002), Science: A History Chapter 1, “Renaissance Men”
8 Tycho Brahe ve Gözlemleri Gribbin, J. (2002), Science: A History Chapter 2, “The Last Mystics”
9 Johannes Kepler ve Gezegenlerin Hareketi Gribbin, J. (2002), Science: A History Chapter 2, “The Last Mystics”
10 İlk bilimciler: Gelileo ve diğerleri - I Gribbin, J. (2002), Science: A History Chapter 3, “The First Scientists”
11 İlk bilimciler: Gelileo ve diğerleri - II Gribbin, J. (2002), Science: A History Chapter 3, “The First Scientists”
12 Vize
13 Descartes, Huygens, Boyle ve bilimin ilk basamakları Gribbin, J. (2002), Science: A History Chapter 4, “Renaissance Men”
14 Isaac Newton, Robert Hook ve Edmond Halley Gribbin, J. (2002) Science: A History Chapter 5, “Newtonian Revolution”
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Güncel popüler ve bilimsel makaleler

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
124

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.