FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

 

Duyurular


 

SOSYAL MEDYA


 

Yan Dal

Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Yan Dal Programı Öğretim Planı

TÜM BÖLÜMLER İÇİN  
24 Kredi
Önkoşul Ders Türü Kodu Dersin Adı Yerel Kredi
  Z MATH 103  Matematiğin Temelleri  3
  Z MATH 109  Analiz I  3
MATH 109 Z MATH 110  Analiz II  3
  Z MATH 201  İleri Analiz I  3
  Z MATH 207  Diferansiyel Denklemlere Giriş I  3
  Z MATH 305 veya
MATH 311
Optimizasyon
veya
Ayrık Matematik  
3
  S ELEC 001 Seçmeli I (Bölüm Seçmeli) 3
  S ELEC 002 Seçmeli II (Bölüm Seçmeli) 3
* Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi öğrencileri Math 153 ve Math 154 derslerini alıp başarı ile tamamladıklarında  Math 109 ve Math 110 derslerinden muaf tutulacaklardır.
* İşletme Fakültesi öğrencileri Math 101 ve Math 102 derslerini alıp başarı ile tamamladıklarında  sadece Math 109 dersinden muaf tutulacaklardır.
* Seçmeli dersler MATH kodlu dersler içerisinden en az 200 ve üzeri kodlu olarak seçilebilecektir.
SEÇMELİ DERSLER
Önkoşul Ders Türü Kodu Dersin Adı Yerel Kredi
MATH 307 S MATH 308  Stokastik Süreçlere Giriş II  3
  S MATH 309  Matematiksel Fizik Denklemleri   3
  S MATH 311  Ayrık Matematik   3
  S MATH 314  Ölçü Teorisi   3
  S MATH 317 Temel Sayılar Teorisi  3
  S MATH 400  Biomatematik  3
MATH 401 S MATH 402  Topoloji II  3
MATH 403 S MATH 404  Nümerik Analiz II  3
  S MATH 407  Spektral Analize Giriş I  3
  S MATH 408  Spektral Analize Giriş II  3
  S MATH 410  Doğrusal İntegral Denklemler  3
  S MATH 420  Seminer: Kuaternionik ve Clifford Analize Giriş 3
  S MATH 425  Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon I  3
  S MATH 426  Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon II  3
  S MATH 437 Bulanık Küme Teorisi  3
  S MATH 440  Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Numerik
Çözümleri 
3
  S MATH 450  Oyunlar Kuramı  3
  S MATH 455  Çizge Kuramı  3
  S MATH 460  Cebirde Diğer Konu Başlıkları  3
  S MATH 462 Uygulamalı İstatistik 3
  S MATH 470  Şifreleme Teorisine Giriş  3
  S MATH 480  Cebirsel Sayılar Teorisi  3
  S MATH 488  Değişmezlik Teorisine Giriş  3
  S MATH 490  Cebirsel Geometriye Giriş  3
  S MATH 499  Kodlama Teorisine Giriş  3

HABERLER