Hoşgeldiniz

                                

İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu’nun başkanlığında 2001 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne Matematiğin teorik ve uygulamalı alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılar yapabilen dinamik ve üretken bir akademik kadroyu bünyesinde toplayan bölümün misyonu; iş hayatında ve bilimsel araştırmalarda başarılı olmayı amaçlayan yetenekli gençlere ezbercilikten uzak, araştırmacı düşüncenin hâkim olduğu bir eğitim ortamı sağlamaktır. Bölümümüz bu misyonunu, ülkemizdeki 111 matematik bölümü içinde bilimsel üretkenlik ve hizmet verdiği lisans/yüksek lisans/doktora programlarıyla ilk 15 içine girerek yerine getirmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bologna sürecini tamamlamış ve Avrupa Komisyonu’nun her yıl verdiği ve yükseköğrenimde eğitim kalitesinin önemli bir göstergesi olan AKTS Etiketi’ni (ECTS Label) alan Türkiye’deki ilk vakıf üniversitesi olmuştur. Bu yüzden matematik bölümü dünyanın tanınmış üniversitelerinin ders programlarıyla uyumlu bir programa sahiptir.

Dört yıllık programın ilk iki yılında matematiğin teorik temelleri aktarılmaktadır. Programın son iki yılında ise öğrencilerin araştırma yapabilecek düzeyde genel matematik bilgisi ile donatılmalarını ve matematik uygulamalarına yönelik geniş bir vizyona sahip olmalarını sağlamak üzere geniş bir yelpazede dersler verilmektedir. Bölümün disiplinler arası yapısından dolayı, bölüm mezunlarımızın bir kısmı, her yıl burslu olarak yurtdışında ve yurtiçinde en iyi üniversitelerde, matematik, istatistik, yöneylem ve ekonomi gibi dallarda lisansüstü programlara kabul edilmektedirler. Diğer öğrencilerimiz ise sigorta şirketleri, bankacılık sektörü, bilgisayar şirketleri ya da eğitim sektöründe kolayca iş bulabilmektedirler. Bunun en somut örneklerini bölümün başarı hikâyeleri kısmında ve mezunlarımız kısmında görmek mümkündür.

Matematik Bölümü kendi öğrencilerine 4 yıllık sağlam bir lisans eğitimi verdiği gibi, İEU Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora Programı, Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı ve Finansal Matematik Yüksek Lisans programlarının da anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca üniversitenin diğer bölümlerinde okuyan bütün öğrencilere de, onların ihtiyaçları yönünde, dersler açmaktadır. Bununla birlikte, üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere, kendi bölümlerinden alacakları diplomanın yanı sıra, matematik diploması almalarına imkân sağlayan "çift anadal" yapma olanağı sunmaktadır. Aynı şekilde Matematik bölümünde okuyan öğrencilerimiz de diğer bölümlerde ikinci bir diploma almak üzere “çift anadal” yapma imkânına sahiptirler.

Bölümümüz öğrencileri ve bölümümüz öğretim üyeleri İzmir’deki çeşitli firma ve kamu kuruluşları ile gerçekleştirdikleri iş birlikleriyle TÜBİTAK ve çeşitli ulusal ve uluslararası destekli üretim ve hizmet odaklı projeler yürütmektedirler. Her yıl tamamlanan ve yenisi başlanan bu projelerle Matematik ve İstatistik alanlarındaki çalışmalarını uygulamakta, gerçek hayat problemlerini çözerek paylaşmaktadırlar.

 

Matematik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. G. Yazgı TÜTÜNCÜ

HABERLER