MATEMATİK BÖLÜMÜ

 • Güncel başlık bulunamadı.
 • Güncel başlık bulunamadı.

Hoşgeldiniz

Bölümümüz 2001 yılında Prof.Dr. İsmihan Bayramoğlu tarafından kurulmuştur. Matematik ve İstatistik bilimine uluslararası düzeyde önemli katkılar yapabilen dinamik ve üretken bir akademik kadroyu bünyesinde toplayan bölümün misyonu; iş hayatında ve bilimsel araştırmalarda başarılı olmayı amaçlayan yetenekli gençlere ezbercilikten uzak, araştırmacı düşüncenin hakim olduğu bir eğitim ortamı sağlamaktır. Bölümümüz bu misyonunu on iki yıl içinde, ülkemizdeki 111 matematik bölümü içinde bilimsel üretkenlik ve hizmet verdiği lisans/yüksek lisans/doktora programlarıyla ilk 15 içine girerek yerine getirmiştir. Bu başarıda tartışmasız emeği olan kurucu bölüm başkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen Bologna sürecinde Türkiye’de pilot üniversite olma görevini başarıyla yerine getirerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu yüzden matematik bölümü dünyanın tanınmış üniversitelerinin ders programlarıyla uyumlu bir programa sahiptir. Bölümümüz öğrencilerine matematik ve istatistik kuramlarını iş dünyasında, bilim ve teknolojinin bir çok alanında uygulama becerisini verecek bir eğitimi amaçlamıştır. Disiplinler arası yaklaşımıyla, matematik teorisinin gündelik yaşamda nasıl uygulanabileceği, öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak gösterilmektedir.

Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik olarak geniş bir çerçevede matematiğin temelleri aktarılmaktadır. İlk iki yılı kapsayan bu uygulamanın temel amacı, gerek öğrencinin araştırma yapabilecek düzeyde temel matematik bilgisi ile donatılmasını, gerekse matematik uygulamalarına yönelik geniş bir vizyona sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersler iş dünyasının genç mezunlardan beklentilerini karşılamak üzere iş dünyasından yetkililerle görüşmeler yapılarak tasarlanmıştır. Bölümün disiplinler arası yapısından dolayı, bölüm mezunlarımız çok farklı alanlarda istihdam edilebilmektedir. Bunu en somut örneklerini bölümün başarı hikayeleri kısmında görmek mümkündür.

Matematik Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Ünal UFUKTEPE

 


HABERLER

 • ARAÇLARA MATEMATİK YOL VERECEK
  10 ARALIK 2014

  Araçların rotalanması, matematiksel formüllerle işlerlik kazanacak. Birkaç depodan çok sayıda müşteriye ürün sağlanması için kullanılan hizmet, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü tarafından geliştirilen proje sayesinde daha ekonomik, hızlı ve çevreye faydalı olacak. TÜBİTAK destekli proje ilk etapta, EDAK Eczacı Kooperatifi depo araçlarına uygulanacak.
 • YÜZYILLARIN KURAMINA YENİ SOLUK İZMİR EKONOMİ’DEN
  15 AĞUSTOS 2014

  İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Matematik Bölümü öğretim üyeleri geliştirdikleri TÜBİTAK projesiyle değişmezlik kuramında yeni bir modülün özelliklerini inceleyecek. Kuramın işlemedi özel durumları da kapsayan geniş bir model geliştirilmesi amacıyla proje hazırlayan İEÜ Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Uğur Madran ve doktora öğrencisi Deniz Erdemirci Erkuş, kablosuz iletişimde kullanılan kodlama teorisini kolaylaştıran bu kurama farklı bir bakış açısı getirecek. TÜBİTAK bünyesindeki Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu tarafından 61 bin Türk Lirası destek verilen çalışma, 18 ay sürecek.
 • TÜBİTAK'TAN TEMEL BİLİMLERİ SEÇEN ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI
  23 HAZİRAN 2014

  TÜBİTAK BİDEB bünyesindeki burs ve destek programlarını ülkemizin, gençlerimizin ve araştırmacılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iyileştiriyor. Bu kapsamda yapılan revizyonlardan önemli bir tanesi de gençlerimize temel bilimler alanlarında lisans eğitimi almaya teşvik etmeye yöneliktir.  
 • PODE 2014 İEU MATEMATİK BÖLÜMÜNDEYDİ
  27 MAYIS 2014

  İlki Almanya’da, dokuzuncusu geçen yıl Polonya’da gerçekleştirilen  Progress on Difference Equations (PODE ) adlı uluslararası çalıştaya bu yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi  Matematik Bölümü evsahipliği yaptı.