FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

SOSYAL MEDYA

DUYURULAR

Hoşgeldiniz


Bölümümüz 2001 yılında Prof.Dr. İsmihan Bayramoğlu tarafından kurulmuştur. Matematik ve İstatistik bilimine uluslararası düzeyde önemli katkılar yapabilen dinamik ve üretken bir akademik kadroyu bünyesinde toplayan bölümün misyonu; iş hayatında ve bilimsel araştırmalarda başarılı olmayı amaçlayan yetenekli gençlere ezbercilikten uzak, araştırmacı düşüncenin hakim olduğu bir eğitim ortamı sağlamaktır. Bölümümüz bu misyonunu on iki yıl içinde, ülkemizdeki 111 matematik bölümü içinde bilimsel üretkenlik ve hizmet verdiği lisans/yüksek lisans/doktora programlarıyla ilk 15 içine girerek yerine getirmiştir. Bu başarıda tartışmasız emeği olan kurucu bölüm başkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen Bologna sürecinde Türkiye’de pilot üniversite olma görevini başarıyla yerine getirerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu yüzden matematik bölümü dünyanın tanınmış üniversitelerinin ders programlarıyla uyumlu bir programa sahiptir. Bölümümüz öğrencilerine matematik ve istatistik kuramlarını iş dünyasında, bilim ve teknolojinin bir çok alanında uygulama becerisini verecek bir eğitimi amaçlamıştır. Disiplinler arası yaklaşımıyla, matematik teorisinin gündelik yaşamda nasıl uygulanabileceği, öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak gösterilmektedir.

Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik olarak geniş bir çerçevede matematiğin temelleri aktarılmaktadır. İlk iki yılı kapsayan bu uygulamanın temel amacı, gerek öğrencinin araştırma yapabilecek düzeyde temel matematik bilgisi ile donatılmasını, gerekse matematik uygulamalarına yönelik geniş bir vizyona sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersler iş dünyasının genç mezunlardan beklentilerini karşılamak üzere iş dünyasından yetkililerle görüşmeler yapılarak tasarlanmıştır. Bölümün disiplinler arası yapısından dolayı, bölüm mezunlarımız çok farklı alanlarda istihdam edilebilmektedir. Bunu en somut örneklerini bölümün başarı hikayeleri kısmında görmek mümkündür.

Matematik Bölüm Başkanı
 

 

Son güncelleme: 2 Ekim 2015

 

HABERLER